ezgif.com-optimize85d576d68a8654a5.gif
Rastgele seçilecek katılımcılara Müzik/Kitap alışveriş sitesinden 50TL değerinde hediye çeki hediye!
 • Keratokonus nedir?

Sıklıkla 20li yaşlarda ortaya çıkan, bölgesel kornea incelmesi ve dikleşmesi ile seyreden ilerleyici görme kaybı yaratan bir kornea hastalığıdır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada sıklığı ortalama %3 civarında olup hastalık nispeten geç fark edilmekte ve hastalığın ilerleyici özelliğine yapılabilecek müdahaleler açısından geç kalınabilmektedir. 

 • Bu çalışmanın amacı nedir?

Bu çalışmanın amacı üniversitemizde keratokonus açısından risk grubu yaş aralığında yer alan öğrenim gören öğrenci ve görev alan genç (≤30 yaş) öğretim elemanlarının  keratokonus ile ilişkili göz muayenesinden geçirilmesi; keratokonus tespit edilen öğrenci ve/veya öğretim elemanlarının kliniğimizin takibine alınması ve ilerleyici görme kaybını önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasıdır.  

 • Çalışma kapsamında hangi tür muayeneler gerçekleştirilecektir?     
  • Gözlük numaralarının değerlendirilmesi,

  • Göz tansiyonu ölçümü,

  • Gözün uzunluğunun ölçümü,

  • Kornea haritası incelemesi yapılacaktır.

Tüm muayeneler ortalama 15 dakika sürecek olup muayeneler tamamen non-kontakt (dokunmaksızın) yöntemlerle göze temas etmeden gerçekleştirilecektir. Muayene sonuçları katılımcıya bildirilecektir.   

Çalışma ile ilgili detaylı bilgi için adres ve telefon bilgileri aşağıda belirtilmiştir.   

Adres: Meşelik Kampüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı    

Tel: 0 222 239 29 79 – Dahili hat: 3750–51–53    

Arş. Gör. Dr. Onur Özalp    Cep Tel: 05075447272 

Bu proje ESOGÜ Rektörlüğü # 2019-2492 numaralı BAP projesi kapsamında desteklenmektedir.

© Copyright KPrEsS Çalışması